KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 29/06/2018 | 13:24

Trong ngày làm việc thứ 2, ngày 29/6, của kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Đông Anh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu thảo luận tại tổ, Thảo luận tại hội trường. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

      Phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm 2018; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  Đặc biệt, Kỳ họp cũng tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; nghe lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp thu giải trình, làm rõ vấn đề đã được các đại biểu nêu tại kỳ họp. Đây là nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân.

     Cũng trong ngày làm việc thứ 2, đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm những chất vấn của các đại biểu HĐND Huyện tại kỳ họp; đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Với cương vị người đứng đầu UBND Huyện, đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đã nghiêm túc tiếp thu và cùng với các đồng chí lãnh đạo Tập thể UBND Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 6 tháng cuối năm 2018.

      Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ 8, HĐND Huyện Đông Anh khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 4 Nghị quyết  bao gồm: Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH 6 tháng đầu năm  và  một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc UBND Huyện quyết định ( lần 2 ); Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017; Nghị quyêt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2018 .  

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện khẳng định: Kỳ họp thứ 8, HĐND Huyện khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND Huyện sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

 

Trần Minh – Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh