KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban KT - XH HĐND Huyện giám sát việc thực hiện Đề án số 23 của UBND Huyện tại xã Việt Hùng
Ngày đăng 25/09/2018 | 15:43

Chiều 21/9, Đoàn giám sát của Ban KT – XH HĐND Huyện do đồng chí Trần Đình Nam - Ủy viên Ban TVHU - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Trưởng Ban KT – XH HĐND Huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã giám sát việc thực hiện Đề án số 23 của UBND Huyện về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp tại xã Việt Hùng.

       Thực hiện Đề án số 23 của Huyện, sau khi thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa, xã Việt Hùng đã vận động các HTX mạnh dạn áp dụng cơ giới hóa và máy cấy mạ khay vào sản xuất đi đầu là HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Trung, sau đó nhân rộng ra toàn xã. Đến nay, toàn xã có 17 máy cày các loại phục vụ được 98% diện tích đất canh tác, 12 máy gặt đập liên hợp phục vụ 100% diện tích lúa và 14 máy cấy, 12.000 khay cấy (trong đó diện tích cấy máy chiếm 25% tổng diện tích sản xuất). Để tiếp tục nhân rộng diện tích cấy máy trên địa bàn, xã Việt Hùng đã tạm giao quỹ đất công nhỏ lẻ xen canh tại các xứ đồng cho HTX  tạo điều kiện cho các gia đình cấy máy có mặt bằng làm mạ với diện tích mỗi thôn từ 3.000 đến 5.000m2, đồng thời tiếp tục duy trì hỗ trợ cho các hộ gia đình cấy máy 50 nghìn đồng/sào kể từ khi giai đoạn 1 của Đề án thực hiện cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp kết thúc.

      Đoàn giám sát HĐND huyện Đông Anh đã đánh giá cao sự chủ động, tích cực thực hiện Đề án của UBND xã Việt Hùng, đặc biệt là việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đề nghị xã Việt Hùng chủ động rà soát tổng diện tích đất canh tác có thể cấy máy trên địa bàn, từ đó, xây dựng lộ trình, kế hoạch để tiếp tục tiếp thu các loại máy móc phục vụ sản xuất, tiến tới phủ kín diện tích có khả năng cấy máy nhằm góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và sức lao động của nông dân.

Huyền Trang/Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh