KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Bắc Hồng khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 09/01/2019 | 10:40

Trong 2 ngày 7,8/1, UBMTTQ xã Bắc Hồng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2024, 99 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

        Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ xã Bắc Hồng và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, khối đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng và củng cố vững chắc. Trong 5 năm đã phối hợp tổ chức được 150 hội nghị tuyên truyền, 30 hội nghị đai biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa với 3.345 đại biểu tham dự, 209 lượt ý kiến đóng góp xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng và hơn 150m2 đất thổ cư để phục vụ xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ được trên 750 triệu đồng, đã hỗ trợ xây sửa 13 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; 100% các thôn làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 95,8% số hộ đạt gia đình văn hóa, tăng 2,5% so với năm 2014; tỷ lệ hỏa táng năm 2018 đạt 68,3%. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại với nhân dân, phối hợp tổ chức 16 cuộc giám sát, 1 hội nghị phản biện xã hội; hoạt động của các tổ chức thành viên cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

        Tại Đại hội, UBMTTQ xã Bắc Hồng cũng đã thông qua các Báo cáo và dành thời gian để các đại biểu tham luận, đưa ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ tới. Trong đó mục tiêu là thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phấn đấu kết nạp 600 hội viên, đoàn viên mới trong các tổ chức thành viên; 96% hộ đạt gia đình văn hóa, hàng năm vận động xây dựng các loại quỹ hoàn thành chỉ tiêu huyện giao; không để các hộ nghèo ở nhà dột  nát…

        Trong 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới và Hiệu quả”, Đại hội đại biểu UBMTTQ xã Bắc Hồng đã hiệp thương giới thiệu Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ tới gồm 35 ông bà, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội UBMTTQ huyện Đông Anh  khóa 19 diễn ra trong thời gian tới gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

        Tại Đại hội,  xã Bắc Hồng đã khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Dương Đông- Thế  Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh