KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng bộ khối Chính quyền và khối Dân đảng quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 18/01/2019 | 15:19

Chiều ngày 17/1, Đảng ủy khối Chính quyền và Khối Dân Đảng Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ của 2 khối. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Oanh- UVBTVHU - Phó Chủ tịch HĐND- Bí thư Đảng ủy khối Chính quyền.

         Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt tới cán bộ- đảng viên 2 cơ quan về Nghị  quyết : Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Nghị quyết về: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, ủy viên ban chấp hành Trung ương. Nghị quyết về: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

         

       Qua đợt học tập  giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên 2 cơ quan Dân đảng và Chính quyền Huyện nhận thức sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong từng nghị quyết của Đảng. Sau học tập nghị quyết, đảng ủy 2 khối sẽ triển khai đến các chi bộ, và cán bộ đảng viên kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện đưa nghị quyết Đảng đi vào đời sống của toàn đảng, toàn dân. Cũng nhân dịp này, Đảng ủy 2 khối triển khai học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên 2 cơ quan.

Hồng Sinh&Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh