KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng bộ xã Hải Bối học tập quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019;Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận và các Đề án “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”.
Ngày đăng 14/03/2019 | 10:13

Sáng 14/3, Đảng ủy xã Hải Bối tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2019;Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận và các Đề án “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”.

 

 

     Tại hội nghị, cán bộ đảng viên xã Hải Bối đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Ủy viên Ban TVHU- Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện truyền đạt các nội dung chính của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề được Ban Tuyên giáo Trung Ương ban hành năm 2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần bao gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Thông qua nội dung đó mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

 

 

 

    Sau hội nghị học tập chuyên đề, Đảng ủy xã Hải Bối cũng đã triển khai quán triệt các nội dung trong thực hiện Đề án xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận và các Đề án “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”  tới các đảng viên.

 

Dương Đông & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh