KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 32
Ngày đăng 12/04/2019 | 15:35

Sáng 12/4, Huyện ủy Đông Anh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

 

  Trong quý 1 năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội huyện Đông Anh ổn định và tiếp tục phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết được triển khai đồng bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; Chất lượng giáo dục các bậc học tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác phòng chống dịch Tả lợn châu phi và dịch bệnh trên người được triển  khai quyết liệt. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Hoàn thành công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể được tăng cường.

 

 

 

  Tại hội nghị, đã có 13 lượt ý kiến tham gia đóng góp vào bản báo cáo và nêu lên những biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và các quý tiếp theo.

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được,  đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế còn đang vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ sở và các đơn vị liên quan trong quý I chủ yếu là công tác quản lý dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và các chương trình xây dựng đề án Đông Anh thành Quận, các xã, thị trấn thành phường vào năm 2020.  

 

  

   

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II, song song với những nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư huyện ủy Đông Anh cũng đề nghị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện, các xã, thị trấn  tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ những quý còn lại của năm 2019. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu phi và công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn dành cho học sinh.

 

Vũ Quyên & Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh