KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đông Anh Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung K4A - 19
Ngày đăng 23/05/2019 | 11:35

Sáng ngày 23/5, tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trường đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong phối hợp với Huyện ủy Đông Anh tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K4A – 19.

 

     Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – TUV- BTĐU - Hiệu trưởng Trường đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong; đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV - Bí thư HU- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVBTV Huyện Ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Huy -  UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cường – UVBTV Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo  Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện cùng với 106 học viên.

 

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – TUV- BTĐU -  Hiệu trưởng Trường đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong nhấn mạnh Đảng ta rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác, phát triển tư duy khoa học, bồi dưỡng đạo đức…vì vậy trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, học viên nghiên cứu, trao đổi các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, xã hội; kỹ năng công tác … những kiến thức về khoa học chính trị sẽ là nền tảng để nâng cao trình độ cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Để khóa học đạt kết quả thực chất, đồng chí đề nghị học viên nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia khóa học, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế đào tạo, có phương pháp học tập tốt .

 

 

      Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính sẽ học vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Gồm có 6 phần học với 1056 tiết.

 

Thanh Hoa & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh