KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đại Mạch tổng kết 10 năm về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân
Ngày đăng 27/07/2019 | 18:23

Chiều 26/7, xã Đại Mạch tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân, giai đoạn 2011 – 2020.

     Trong 10 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Đại Mạch đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - Xã hội từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

     Qua việc phát động phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp nhân công, vật tư làm các tuyến giao thông với chiều dài 11.675m, trị giá số tiền 9,575 tỷ đồng. Cuối năm 2015, xã Đại Mạch được công nhận là Xã đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2011 – 2015. Đến nay, xã đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu/người /năm, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 100%, có 3351/3407 ngôi nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng đạt 98,4%, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin…Mục tiêu đến năm 2020, xã sẽ hoàn thành 100% tiêu chí về xây dựng NTM, 3 cấp trường học từ mầm non đến THCS đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia mức 1…

     Nhân dịp này, UBND xã Đại Mạch đã khen thưởng cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy.

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh