KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội LHPN Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Đề án “Phát triển giáo dục và đào tạo Huyện Đông Anh theo hướng đô thị giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”.
Ngày đăng 01/08/2019 | 16:17

Chiều 31/7, Hội LHPN Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo Đông Anh theo hướng đô thị giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tám- UVBTVHU- Phó Chủ tịch UBND Huyện.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan chung về Đề án, theo đó Đề án bao gồm 3 phần, đó là: Sự cần thiết và căn cứ xây dựng Đề án; Mục tiêu, nội dung và giải pháp; Tổ chức thực hiện. Đề án nhấn mạnh: Theo quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Đông Anh được là đô thị trung tâm của Thủ đô Hà Nội, có các khu đô thị hiện đại, khu công nghệ kỹ thuật cao, khu vui chơi giải trí, với tốc độ và tăng trưởng kinh tế  và sự gia tăng dân số nhanh. Một loạt các công trình đã, đang và sẽ được xây dựng sẽ đem đến cho Đông Anh một diện mạo mới xứng tầm một đô thị hiện đại của khu vực. Đây là cơ hội thuận lợi và cũng là thách thức lớn đối với Giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Anh. Trong những năm qua, UBND Huyện cũng đã quan tâm đầu tư phát triển công tác Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới trường lớp phát triển hợp lý, đa dạng; tỷ lệ học sinh ra lớp vượt chỉ tiêu ở các cấp học. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bổ sung kịp thời, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chất lượng. Công tác xây dựng xã hội học tập từng bước được lan tỏa và phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

    Để nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về giáo dục của Quận Thủ đô, với mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 152 trường, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia là 85%, đến năm 2025 có 179 trường, 100% các cơ sở giáo dục cấp đô thị đạt tiêu chí chuẩn về diện tích, xây dựng 4 trường chất lượng cao, 1 trường học liên cấp; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 87,3% thì Giáo dục- Đào tạo của Huyện phải gắn với sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Do vậy việc xây dựng Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh theo hướng đô thị, giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo” là hết sức cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn huyện Đông Anh đang phấn đấu thành Quận như hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến thảo luận, đóng góp hoàn thiện Đề án, những ý kiến đóng góp cũng đã được Hội LHPN Huyện tổng hợp và chuyển đến UBND Huyện nghiên cứu, xem xét, bổ sung, chỉnh sửa Đề án cho phù hợp.

Dương Đông- Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh