KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng bộ khối Dân đảng, Chính quyền Huyện Đông Anh học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và Chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 22/08/2019 | 09:21

Sáng 22/8, Đảng ủy Khối Dân đảng, khối Chính quyền Huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ 2 Khối. Tới dự có đồng chí Lê Văn Oanh- Ủy viên Ban TVHU- Bí thư Đảng ủy khối Chính quyền Huyện.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện tóm tắt nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 10, khoá XII của Đảng trong đó nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra;Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 bổ sung, phát triển; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.  Nội dung Chỉ thị số 35- của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35; về chủ đề Đại hội, vấn đề văn kiện và các công tác chuẩn bị Đại hội.


     Qua hội nghị, đã giúp cho các đảng viên trong Đảng bộ 2 khối nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 khóa 12 của Đảng; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.


Dương Đông- Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh