KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HĐND Huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13
Ngày đăng 28/08/2019 | 15:53

Sáng 28/8, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 để thông qua các chủ trương về điều chỉnh một số Dự án thuộc thẩm quyền và nghe UBND Huyện báo cáo giải trình kết quả thực hiện 3 Đề án thành phần đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận. Dự Kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Châm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện.

 

 

 

  Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét 9 Tờ trình bao gồm: Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh nội dung về chủ trương đầu tư một số dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện; Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn Huyện Đông Anh; Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018; Tờ trình, kế hoạch về hỗ trợ giảm nghèo bền vững; Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác ao hồ trên địa bàn Huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo”; Tờ trình đề nghị xem xét, phê chuẩn Đề án Hoàn thiện và phát triển hệ thống giao thông, hệ thống hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn Huyện giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo; Tờ trình Đề án xây dựng Công an Huyện thàng Công an Quận; Tờ tình đề nghị xem xét, phê chuẩn Đề án Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn Huyện Đông Anh; Báo cáo giải quyết kết quả thực hiện 3 Đề án “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp”; Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND.

 

 

 

 

 

         

    Tại Kỳ họp các đại biểu HĐND huyện khóa 19 đã đóng góp nhiều ý kiến chát lượng vào các Tờ trình, đồn thời UBND Huyện đã giải trình và làm rõ các nội dung liên quan nhằm tháo dỡ những khó khăn để triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án.

 

    Sau một buổi sáng làm việc  với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp cũng đã thông qua 5 Dự thảo Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương ban hành Đề án “Hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn Huyện giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo”; Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện; Nghị quyết về việc phê duyệt một số nội dung Đề án Xây dựng Công an Huyện thành Công an Quận; Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác ao hồ trên địa bàn Huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo”; Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương phê duyệt đề án Lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn Huyện Đông Anh .

 

Dương Đông- Trung Dũng

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh