KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tiên Dương tổ chức Hội nghị phản biện đề án đầu tư xây dựng xã thành phường
Ngày đăng 03/10/2019 | 13:20

Sáng mùng 3/10, xã Tiên Dương đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án đầu tư xây dựng xã Tiên Dương thành phường vào năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa – HUV – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Anh đã về dự

 

         Dự thảo bao gồm phân tích đánh giá hiện trạng về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, mật độ dân cư, tỷ lệ lao động….tại địa phương, đồng thời nêu lên các tiêu chí đạt chuẩn của TP Hà Nội để thành lập phường.  Qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí hiện nay xã Tiên Dương mới đạt 13/18 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tiêu chí đất cây xanh sử dụng công cộng, diện tích đất giao thông tính trên dân số và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

 

 

        Tại hội nghị phản biện, đã có 9 lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp, trao đổi nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp để xã Tiên Dương hoàn thiện nốt các tiêu chí chưa đạt nêu trên, cùng với một số ý kiến về các vấn đề như: chế độ hỗ trợ giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp…

Thực hiện: Khánh Quyên - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh