KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Uy Nỗ tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Uy Nỗ thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025
Ngày đăng 17/10/2019 | 11:29

Sáng 17/10, Ủy ban MTTQ xã Uy Nỗ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Uy Nỗ thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

Đề án Đầu tư xây dựng xã Uy Nỗ thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025 đã chỉ rõ vài trò và sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng Đề án, đánh giá kĩ về hiện trạng kinh tế xã hội,  so sánh các tiêu chí với tiểu chuẩn của phường theo quy định, về đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể để phấn đấu trở thành Phường. Theo đó, qua rà soát đánh giá, xã Uy Nỗ đã đạt 11 tiêu chí của Phường, còn tiêu chí chưa đạt bao gồm: Cân đối thu chi ngân sách, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kĩ thuật, mật độ đường cống thoát nước chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp vào bản dự thảo Đề án trên, trong đó đề nghị xã xây dựng lộ trình phấn đấu cụ thể và đưa ra các giải pháp trong từng giai đoạn để đạt được mục tiêu đề ra; đánh giá kĩ về nguyên nhân và hình thức hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; rà soát các đối tượng nghiện ma túy và xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH tại địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đưa ra giải pháp để xã hoàn thành chi tiêu cân đối thu chi ngân sách như: tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề TM – DV, đầu tư cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái..v.v.. Toàn bộ ý kiến đóng góp trên đã được Ủy ban MTTQ xã Uy Nỗ tiếp thu, tổng hợp và nghiên cứu, xem xét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

Thực hiện: Huyền Trang - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh