KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đông Hội tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án đầu tư, xây dựng xã thành phường giai đoạn 2020 - 2025
Ngày đăng 18/10/2019 | 14:27

Sáng ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đông Hội đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án đầu tư xây dựng xã Đông Hội thành phường giai đoạn 2020-2025. Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Hoa - HUV - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Anh.

Bản dự thảo đề án đã bám sát đề cương của UBND huyện Đông Anh. Qua rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn của phường, với 18 tiêu chí xã phải thực hiện, trong đó có 3 tiêu chí đánh giá chung không phải thực hiện gồm: thu nhập bình quân đầu người, mức tăng trưởng kinh tế trung bình trong 3 năm gần nhất và tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Đến nay xã đã đạt được 11/15 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt được, đó là cân đối thu - chi ngân sách; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Diện tích đất giao thông tính trên dân số và tiêu chí tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Tại hội nghị phản biện đã có nhiều lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp, trao đổi nhằm giúp xã hoàn thiện bản dự thảo đề án, cũng như đưa ra các giải pháp để hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại.

Thực hiện: Thế Vĩnh