KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng xã Bắc Hồng thành Phường giai đoạn 2020-2025.
Ngày đăng 25/10/2019 | 13:13

Sáng 25/10, UBMTTQ xã Bắc Hồng tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng xã Bắc Hồng thành Phường giai đoạn 2020-2025.

      Trong 3 năm gần đây, xã Bắc Hồng đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, trung bình đạt 10,2%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng công nghiệp, xây dựng – thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, bình quân thu nhập đạt từ 70-120 triệu đồng/ha đất canh tác/năm. Công tác văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá hàng năm đạt khoảng 96-97%, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững ổn định. So với các chỉ tiêu về xây dựng xã thành Phường, xã Bắc Hồng đã đạt 12/15 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Cân đối thu chi ngân sách; Diện tích đất giao thông tính trên dân số; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

 

 

    Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 3 tiêu chí chưa đạt, các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp những ý kiến vào Dự thảo Đề án, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Bổ sung 1 số văn bản theo quy định của pháp luật cho phù hợp;  Cần điều chỉnh về hình thức, kết cấu của Đề án; Bổ sung một số nội dung về mục tiêu, tiến độ, chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể; Cần đánh giá xác thực những thuận lợi và khó khăn để có giải pháp thực hiện xát với tình hình thực tế tại địa phương….

 

 

 

    Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, UBND – UBMTTQ xã Bắc Hồng đã tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, từ đó bổ sung hoàn thiện Đề án để Đề án sớm được phê duyệt, làm cơ sở để xã Bắc Hồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã thành Phường theo đúng lộ trình đề ra.

 

                                                                                                                                             Dương Đông & Trung Dũng

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh