KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Xã Vĩnh Ngọc tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã thành Phường
Ngày đăng 28/10/2019 | 11:25

Sáng 28/10, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Ngọc tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Vĩnh Ngọc thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

 

    Đề án nêu rõ, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng xã Vĩnh Ngọc thành phường theo đúng lộ trình đề ra, trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đến nay, xã Vĩnh Ngọc đã đạt 11 tiêu chí, trong tổng số 15 tiêu chí của phường. Còn 4 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Cân đối thu, chi ngân sách; Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở; Mật độ đường cống thoát nước chính; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

 

    Cùng với đó, Đề án cũng nêu rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn khi thực hiện đề án cùng những giải pháp để thực hiện. Qua đó, tạo điều kiện để các đại biểu nắm rõ nội dung của đề án từ đó đóng góp ý kiến sát thực với tình hình thực tế, nhằm hoàn thiện đề án và sớm hoàn thành các tiêu chí của Phường. 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh