KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Đông Anh tổng kết công tác Dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ và Ký giao ước thi đua năm 2020
Ngày đăng 08/01/2020 | 13:15

Sáng ngày 8/1, Huyện ủy Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ và Ký giao ước thi đua năm 2020. Về dự có đồng chí Đinh Văn Khóa- Trưởng phòng Dân tộc tôn giáo Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Châm- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND huyện, trưởng các phòng ban ngành của Huyện.

      Năm 2019,  Công tác Dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn Huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận trên mọi lĩnh vực. Phối hợp thực hiện tốt công tác Dân vận - Chính quyền trong năm 2019. Chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; không ngừng giáo dục và nâng cao tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có những bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào, hoạt động thiết thực được triển khai đem lại hiệu quả, như: các phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo".

      Ban Dân vận  đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo. Trong năm qua, toàn huyện đã xây dựng 463 mô hình “ Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực, trong đó cấp huyện có 97 mô hình, cấp cơ sở có 366 mô hình; trong đó có rất nhiều mô hình trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình “ Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, mô hình “ Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”, “ Bộ đội và dân quân tự vệ  địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

      Phong trào Dân vận khéo trên địa bàn huyện đã phát huy rõ nét vai trò trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân hiến đất làm đường ( Thụy Lâm, Nguyên Khê, Vân Hà), vận động xây dựng, cải tạo điểm sinh hoạt cộng đồng( Mai lâm, Việt Hùng); nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi tập trung, ứng dụng KHKT vào sản xuất như xã ( Đại Mạch, Võng la, Vân Nội..). Các mô hình “ Dân vận khéo” bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

      Nhân dịp này, đã có 2 cá nhân vinh dự được Ban Dân vận Trung Ương trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận. Huyện ủy Đông Anh đã khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019; khen thưởng 8 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình Dân vận khéo và khen thưởng 7 tập thể có thành tích trong công tác Dân vận chính quyền năm 2019.  Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể trong phương hướng công tác của Khối dân vận năm 2020 và tổ chức ký giao ước thi đua tới các tổ chức thành viên.

Thực hiện: Hồng Sinh - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh