KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đông Anh tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 10/01/2020 | 08:54

Chiều 9/1, huyện Đông Anh tổ chức tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban TVHU, trưởng phó các phòng, ban, ngành của Huyện.

      Năm 2019, công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng được huyện Đông Anh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn. Trong năm, Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức và công dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được tập trung giải quyết triệt để nhằm hạn chế khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, giảm số lượng đơn thư. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan nội chính được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật không để oan sai, lọt tội phạm. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, trong đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản..v.v..

      Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng trong năm 2020, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cơ quan nội chính, tư pháp Huyện cần phát động sâu rộng các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú; Thực hiện có chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của TW và Thành phố; Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Huyện sẽ tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng trên địa bàn.

Thực hiện: Huyền Trang/Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh