KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy làm việc với Tòa án nhân dân và Viện KSND Huyện
Ngày đăng 03/03/2020 | 17:04

Sáng 3/3. Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Đông Anh do đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng Đoàn đã buổi làm việc với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh.

     Làm việc với Tòa án nhân dân Huyện, sau khi nghe đơn vị báo cáo việc thực hiện chương trình công tác trọng tâm và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của chi bộ trong triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, vụ án đảm bảo nghiêm minh, công bằng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Ban chi ủy cần quan tâm chỉ đạo chi hội luật gia, đoàn thanh niên tham gia tích cực vào hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến pháp luật để thực hiện nhiệm tốt chuyên môn. Đối với việc chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ, đồng chí đề nghị chi bộ cần xác định rõ thời gian tổ chức Đại hội, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, trong đó phân công từng đầu công việc cho từng cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự , xây dựng kịch bản chương trình…. để Đại hội diễn ra thành công .

 

      Báo cáo với Đoàn kiểm tra của Huyện, Viện kiểm sát nhân dân cho biết, dự kiến chi bộ sẽ tổ chúc Đại hội trước ngày 30/5/2020. Đến nay, chi bộ đã hoàn thành xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, quyết định thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn nâng cao chất lượng thực hành quyền công tác và kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn góp phần giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn, đồng chí Phạm Văn Châm đề nghị Viện KSND Huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc thực thi pháp luật; tích cực phối hợp với các ngành đoàn thể, các cơ quan khối nội chính khi thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình chuẩn bị các bước cho Đại hội chi bộ, nếu có khó khăn chi bộ cần báo cáo kịp thời với Huyện ủy để được định hướng, chỉ đạo kịp thời.

Huyền Trang/Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh