KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Đông Anh khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020
Ngày đăng 29/06/2020 | 14:20

Sáng ngày 29/6, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, đây là lớp thứ 2 từ đầu năm đến nay được tổ chức dành cho đối tượng này.

 

     Trong thời gian từ ngày 29/6- 3/7/2020, các quần chúng ưu tú tham gia lớp học sẽ được học tập nội dung của 5 chuyên đề bao gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

      Thông qua lớp học nhằm nâng cao nhận thức về Đảng cho các học viên, từ đó tạo nguồn kết nạp Đảng và bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho các chi bộ nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Hồng Sinh- Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh