KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2020
Ngày đăng 14/09/2020 | 16:55

Sáng ngày 14/9, Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2020.

     Trong 3 ngày học tập, 166 học viên là quần chúng ưu tú đến từ 23 Chi, Đảng bộ trên địa bàn Huyện được trang bị những kiến thức cơ bản của các chuyên đề, bao gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên hiểu và nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản về đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục rèn luyện phấn đấu  để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thanh Hoa – Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh