KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Đông Anh tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở
Ngày đăng 19/09/2020 | 16:42

Ngày 19/9, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Liên Châu và công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Trung, xã Việt Hùng và điểm X4, thôn Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

     Đối với điểm X1, thôn Trung, xã Việt Hùng, có 156 khách hàng đủ điều kiện đã tiến hành bỏ phiếu đấu giá đối với 30 thửa đất tại điểm X1, thôn Trung, xã Việt Hùng với tổng diện tích là 4.641m2. Giá khởi điểm là 16 triệu đồng/m2, bước giá 300.000 đồng.

     Kết thúc phiên đấu giá, đã có 30 khách hàng trúng đấu giá với giá trúng đấu giá cao nhất là 36.100.000 đồng/m 2 , giá trúng đấu giá thấp nhất là 25.300.000 đồng/m 2 .

     Đối với điểm X4, thôn Đầm, xã Vân Nội, đã có 136 khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng của 27 thửa đất, với tổng diện tích gần 2.400m2. Giá khởi điểm là 18 triệu đồng/m2, bước giá 300.000 đồng.

     Kết thúc phiên đấu giá, giá trúng đấu giá cao nhất là 36.900.000 đồng/m2, giá trúng đấu giá thấp nhất là 30.000.000 đòng/m2.

     Tổng số tiền thu được từ 2 phiên đấu giá ước tính gần 150 tỷ đồng.

Trọng Công - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh