KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đông Hội kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam và tổng kết công tác MTTQ năm 2020
Ngày đăng 17/11/2020 | 11:06

Sáng 17/11, UBMTTQ xã Đông Hội tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổng kết công tác MTTQ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

     Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển, đồng thời nhìn lại kết quả một năm thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trên địa bàn xã Đông Hội.

     Năm 2020, UBMTTQ xã Đông Hội tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã, tập trung tuyên truyền thực hiện đề án xây dựng huyện Đông Anh thành Quận, xã Đông Hội thành phường và 4 đề án thành phần Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, tuyên truyền vận động có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền trên 500 triệu đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoạt động đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

      Tại hội nghị, UBMTTQ xã Đông Hội cũng đã triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với 9 nội dung cụ thể để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã.

     Nhân dịp này, UBND xã Đông Hội đã khen thưởng cho 6 tập thể xuất sắc và 41 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, UBMTTQ xã Đông Hội khen thưởng cho 7 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác trọng tâm và công tác chuyên đề năm 2020 do UBMTTQ xã phát động.

Việt Quang

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh