KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Võng La sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 29/04/2021 | 17:38

Chiều 29/4, Đảng ủy xã Võng La tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Trong 5 năm qua, việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy xã Võng La triển khai nghiêm túc tới toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Sau các đợt học tập chuyên đề toàn khóa, 100% các chi bộ trực thuộc đã chủ động triển khai học tập, thảo luận chuyên đề, đăng ký việc làm theo tới cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, thông qua đó phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm. Đến nay, việc sinh hoạt tư tưởng về nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng và trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá xếp loại Đảng viên hàng năm.

      Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương, thực hiện tốt các chủ đề như năm “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị” , năm “ Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”,… góp phần hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

     Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn trong việc triển khai thực hiện, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

      Nhân dịp này, Đảng ủy xã Võng La đã khen thưởng cho 9 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Quang – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh