KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh khóa 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 04/05/2021 | 13:56

Sáng 4/5 tại trụ sở UBND Thị trấn Đông Anh, xã Kim Chung, Nam Hồng, Uy Nỗ, Vĩnh Ngọc, Đông Hội, Vân Hà, Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh khóa 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn Huyện.

 

 

 

 

 

 

 

Tại các đơn vị bầu cử, đại biểu cử tri đã được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đó các ứng cử viên nhiệm kỳ này đã được các hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu đều đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo qui định của luật bầu cử. Trong các chương trình hành động của các ứng cử viên đều phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nêu bật những thành tựu mà Huyện đạt được trong thời gian qua, những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết và nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu HĐND Huyện là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, lắng nghe và là cầu nối để nguyện vọng của nhân dân đến được các cơ quan quản lý nhà nước. Các ứng cử viên cũng hứa nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực chuyên môn, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử. 

 

 

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Kim Chung

 

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Đông Hội

 

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Vân Hà

 

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Nam Hồng

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Uy Nỗ

 

 

 

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Vĩnh Ngọc

Ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh tại xã Thị Trấn

 

   S au khi được tìm hiểu tóm tắt tiểu sử, cũng như được nghe trực tiếp chương trình hành động của các ứng cử viên, đại biểu cư tri của 7 đơn vị đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, và sự cầu thị của các ứng cử viên. Đồng thời, cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm, có ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri. Cử tri trong Huyện cũng mong muốn các ứng cử viên dù  có trúng cử hay không trúng cử  cũng đều mang hết tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng Huyện Đông Anh ngày càng phát triển.

                  

 

 

 

 

   Trong không khí dân chủ, cởi mở cử tri các xã cũng đã trao đổi thắng thắn với các ứng cử viên về những vấn đề mà nhân dân quan tâm thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mình. Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử viên Đại biểu HĐND Huyện Đông Anh khóa 20, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn Huyện tại 7 xã, thị trấn đã diễn ra đảm bảo an toàn về công tác PCD Covid -19 và thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch ngày 5,6/5 tại 17 xã còn lại sẽ diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên./.

                            

Nhóm Phóng viên: TTTVHTT&TT Đông Anh thực hiện

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh