KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

5 nhóm nhiệm vụ cấp bách của hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch Covid-19
Ngày đăng 31/07/2021 | 08:38

Nhằm tận dụng "thời gian vàng" giãn cách, kiểm soát không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn thành phố, ưu tiên tối đa cho việc bảo đảm sức khỏe, đời sống của nhân dân; quán triệt Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm các nội dung:

Nguồn: Hanoimoi.com

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh