KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Ngày đăng 13/01/2022 | 11:11

Sáng 13/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh – HUV – Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.

 

      Năm 2021, Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Đông Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ khối thực tốt nhiệm vụ chính trị của khối. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được tập trung länh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nên đã kiểm soát tốt tình hình, hạn chế tối đa lây nhiễm trong doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

      Trong năm 2021, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã ban hành 155 văn bản gồm 58 Nghị quyết, 19 Kế hoạch, 6 Quyết định, 1 Chương trình hành động và 71 văn bản khác phục vụ việc lãnh, chỉ đạo công tác Đảng ủy. Chủ động triển khai đưa chủ trương, đường  lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết các cấp đến với Doanh nghiệp. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” tới 100% chi bộ trực thuộc. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề, thường xuyên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với điều kiện PCD Covid 19. Trong năm, đảng bộ khối đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 9 đảng viên đủ điều kiện, kết nạp 22 đảng viên mới tại 17 chi bộ, chuyển đảng chính thức cho 17 đảng viên dự bị, xét chuyển danh sách 41 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kếp nạp đảng. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy khối doanh nghiệp Huyện Đông Anh đã thực hiện 2 đợt kiểm tra chuyên đề thực hiện điều lệ đảng đối với 5 chi bộ; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với 5 chi bộ trực thuộc; giám sát, thi hành kỷ luật và thu nộp Đảng phí đối với 3 chi bộ. Qua phân loại đánh giá, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ đạt 93,1%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, trên 92% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Năm 2022, Đảng ủy Khối DN Đông Anh xác định: Tiếp tục chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đảng bộ vững mạnh; khắc phục khó khăn, chủ động thích ứng an toàn, phòng chống dịch bệnh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc đảng bộ khối, coi trọng công tác kiểm tra giám sát; chăm lo nâng cao đời sống người lao động. Quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 nhằm gắn kết các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm của nhau và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

 

      

      Nhân dịp này, có 8 tập thể,11 Cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng khối Doanh nghiệp Huyện năm 2021 được Huyện ủy Đông Anh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp Huyện biểu dương, khen thưởng.

Vũ Quyên – Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh