KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 21/06/2022 | 10:31

Trong 2 ngày 20-21/6, Hội đồng Nhân dân xã Việt Hùng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tư. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Thế Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tư HĐND xã là kỳ họp quan trọng để HĐND xã cùng đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kết quả, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

 

    Trong 2 ngày 20-21/6, Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tư. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Thế Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Tư HĐND xã là Kỳ họp quan trọng để HĐND xã cùng đánh giá kết quả tổ chức thực hiện kết quả, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

 

       Theo báo cáo của UBND xã Việt Hùng, 6 tháng đầu năm 2022 với sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền từ xã đến thôn, nền kinh tế trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là 377.5ha đạt 94,3%. Tổng đàn gia súc gia cầm toàn xã đến tháng 06/2022 là: 122.939 con. Các ngành nghề sản xuất CN-XD, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2022 đã trở lại hoạt động bình thường, ổn định và dần hồi phục. Tổng thu ngân sách ước đạt 22.889.572.039 đồng đạt 47,61% so với Dự toán giao. Tổng chi ngân sách là 11.842.426.147 đồng đạt  24,6% so với dự toán giao.

 

 

 

        Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, GPMB, thực hiện đề án Xã thành Phường, VSMT và xây dựng bộ tiêu chí hợp nhất xã Việt Hùng thành Phường đặc biệt được chú trọng, triển khai đồng bộ, hiệu quả với 17/22 tiêu chí đã đạt. Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 250 của Ban thường vụ Huyện ủy đồng loạt trên địa bàn xã. Hoạt động VHVN – TDTT, xây dựng nếp sống văn minh được đẩy mạnh.

       Thực hiện cưỡng chế 02 trường hợp tại khu Hố Sâu Lò Gạch thôn Đoài; 01 trường hợp tại Ao Lớn thôn Đoài. Thực hiện vận động được 05 hộ gia đình có tài sản, cây trồng, vật kiến trúc, cây cối hoa màu tại khu Ao Lớn thôn Đoài thu dọn tài sản để thực hiện dự án xây dựng điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng kết hợp bãi đỗ xe. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, PCCC đối với 52 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách luôn đảm bảo thực hiện tốt.

 

     Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thường xuyên. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác đấu tranh tội phạm, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các đối tượng tù tha, án treo được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Bên cạnh kết quả đạt được, kỳ họp thứ 4, HĐND xã Việt Hùng cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

 

 

 

     Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã, Uỷ viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Long – Trưởng công an xã Việt Hùng và tiến hành bầu ông Vũ Tuấn Đạt – Trưởng Công an xã Việt Hùng vào đại biểu HĐND xã và Uỷ viên UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

      HĐND xã Việt Hùng cũng đã dành thời gian để thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình của UBND, đồng thời nhất trí, biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết của Kỳ họp.

Hoàng Hoa/Trung Dũng

 

 

 

 

 

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh