KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022
Ngày đăng 04/08/2022 | 15:12

Chiều 4/8, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 cho các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí là điều tra viên cung cầu lao động, cán bộ chính sách của 24 xã thị trấn trên địa bàn Huyện.

            

      Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Vinh Trường - Trưởng phòng phân tích, dự báo thị trường lao động Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn cụ thể các nội dung về thu thập thông tin thị trường lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Những quy định chung, mục đích, yêu cầu, đối tượng và phạm vi của việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin về thị trường lao động trên địa bàn; hướng dẫn phương pháp ghi chép và cập nhật thông tin vào sổ ghi chép, thực trạng thông tin thị trường lao động. Việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cần đảm bảo chính xác, đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng thu thập; thu thập phải bao quát được toàn bộ sự biến động về cung, cầu lao động trên địa bàn thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn; ghi chép, lưu trữ, tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động phải đầy đủ, chính xác, công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng.

 

     Thông qua buổi tập huấn, nhằm rà soát, thu thập thông tin biến động từng thành viên hộ gia đình, là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và hoạch định chính sách việc làm, phát triển nguồn nhân lực của Huyện phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động.

Hoàng Hoa/Bá Đông

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh