KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội Người mù Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027
Ngày đăng 10/08/2022 | 21:47

Sáng 10/08, Hội Người mù Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027. Hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội người mù Huyện Đông Anh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

      Dự hội nghị có ông Bùi Trọng Minh – Phó Chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội; ông Hoàng Mạnh Cường – Ủy viên thường vụ - Phó Ban tuyên giáo Hội Người mù Thành Phố Hà Nội - Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Anh.

    Tại hội nghị, các hội viên Hội người mù Huyện Đông Anh đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động và bản kiểm điểm nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Hội người mù Huyện Đông Anh. Đa số các đại biểu đã đồng tình nhất trí với dự thảo văn kiện dại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027. Bên cạnh đó, các hội viên đề nghị Hội có thêm các buổi nói chuyện thời sự để mở mang, nâng cao kiến thức xã hội cho hội viên; tiếp tục đề xuất cơ chế chính sách nâng lương định kỳ cho cán bộ hội; đại diện thành viên Hội được tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, các phiên họp của HĐND Huyện. Từ đó, nâng cao đời sống của hội viên và vị thế của Hội. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị UBND Huyện để Hội được là thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng của Huyện; UBND Huyện đề xuất để Hội được tặng bằng khen của Chính phủ.

       Phát biểu tại hội nghị ông Bùi Trọng Minh – Phó chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội đã biểu dương các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027 đều rất trí tuệ, chuẩn xác. Đồng thời ông cũng đề nghị trong thời gian tới Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, có nhiều đóng góp để tổ chức thành công đại hội lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 -2027; Bầu ra Ban chấp hành khóa mới, tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên.

       Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí thông qua các nội dung triển khai, đồng thời hiệp thương bầu ban chấp hành Hội người mù Huyện Đông Anh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 2027.

Thanh Hoa – Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh