KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện Đông Anh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, khu đất X2 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch và khu đất số 1 xóm Thượng, xã Uy Nỗ huyện Đông Anh
Ngày đăng 14/08/2022 | 11:24

Sáng 13/08, tại Trung tâm Chính trị Huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Anh phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại khu đất X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (Đợt 1), khu đất X2 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch và khu đất số 1 xóm Thượng, xã Uy Nỗ huyện Đông Anh. Dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Uỷ viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Nguyễn Lê Hiến – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện.

      Tham gia phiên đấu giá tại các khu đất của 3 xã có 100 khách hàng, đăng ký 200 hồ sơ tham gia đấu giá 18 thửa đất với tổng diện tích là 1606,4 m2.

      Tại khu đất X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (đợt 1), khách hàng tham gia đấu giá 10 thửa với tổng diện tích là 977,5 m2. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại phiên đấu giá cho tất cả các thửa đất. Giá khởi điểm từ 20 triệu 800 ngàn đồng/m2 đến 22 triệu 800 ngàn đồng/m2 (tùy theo diện tích và vị trí), bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 300.000đồng/m2. Thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá 45 triệu 600 nghìn đồng/m2, thửa đất có giá trúng thấp nhất là 29 triệu 800 ngàn đồng/1m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là trên 39 tỷ 465 triệu đồng, tăng hơn  18 tỷ 782 triệu đồng so với giá khởi điểm.

      Tại khu đất X2 thôn Mai Châu, xã Đại Mạch khách hàng tham gia đấu giá 5 thửa với tổng diện tích là 390,5 m2. Giá khởi điểm từ 47 triệu đồng/m2 đến 53 triệu 800 ngàn đồng/m2 (tùy theo diện tích và vị trí), bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 300.000đồng/m2. Thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá 106 triệu 900 ngàn đồng/m2. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 97 triệu 400 ngàn đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là trên 39 tỷ 526 triệu đồng, tăng hơn  20 tỷ 632 triệu đồng so với giá khởi điểm.

      Đối với khu đất số 1 xóm Thượng, xã Uy Nỗ khách hàng tham gia đấu giá 3 thửa đất với tổng diện tích là 236,8 m2. Giá khởi điểm là 20 triệu 900 ngàn đồng/m2, bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 300.000đồng/m2. Thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá 41 triệu 600 ngàn đồng/m2, thửa đất có giá trúng thấp nhất là 35 triệu 900 ngàn đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là trên 9 tỷ 381 triệu đồng, tăng hơn  4 tỷ 432 triệu đồng so với giá khởi điểm

       Phiên đấu giá đã diễn ra đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tham gia. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Huyện thành Quận.

 

Than h Hoa – Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh