KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kiểm tra việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử tại Huyện Đông Anh và xã Cổ Loa
Ngày đăng 20/09/2022 | 15:54

Ngày 20/9, Đoàn kiểm tra của TP Hà Nội do đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội làm Trưởng đoàn, cùng với các thành viên đã kiểm tra thực tế việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại trụ sở làm việc của UBND huyện Đông Anh và xã Cổ Loa năm 2022.

       Tiếp đoàn kiểm tra của Thành phố về phía huyện Đông Anh có đồng chí Đặng Giang Sơn – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Huyện; trưởng các phòng ban, đơn vị tại điểm kiểm tra; xã Cổ Loa có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cán bộ, viên chức UBND xã Cổ Loa.

 

        Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Thành phố đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND xã Cổ Loa và kiểm tra thực tế tại nơi làm việc của các phòng ban của Huyện và kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa của xẫ Cổ Loa và trụ sở làm việc tại Bộ phận 1 cửa UBND huyện Đông Anh.

 

        Đoàn kiểm tra của Thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại xã Cổ Loa và huyện Đông Anh. Trong đó đã tổ chức thông tin, tuyên truyền đa dạng 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tại các điểm kiểm tra, việc niêm yết, công khai các bộ Quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ ở nơi dễ quan sát; các hồ sơ, kế hoạch liên quan đến việc triển khai thực hiện 2 bộ Quy tắc được xây dựng, ban hành đầy đủ, lưu trữ đảm bảo; việc sắp xếp bài trí nơi làm việc, nơi tiếp công dân đảm bảo gọn gàng, khoa học, xanh – sạch – đẹp. Hai bộ Quy tắc ứng xử cũng đã trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, công chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn Huyện. Qua kiểm tra cũng đã cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Cấp ủy, Chính quyền, hệ thống chính trị từ Huyện đến Xã trong triển khai tổ chức thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử đều nhất quán, đồng bộ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

 

       Kết luận buổi kiểm tra, Đồng chí  Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội mong muốn trong thời gian tới, huyện Đông Anh, xã Cổ Loa và các đơn vị khác trong Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử trong thực tiễn cuộc sống; trong đó cần tăng cường hơn nữa mật độ, quy mô tuyên truyền các nội dung của hai bộ Quy tắc ứng xử. Bên cạnh đó là đa dạng hóa hơn nữa các phương pháp và hình thức tuyên truyền, vận động như tổ chức hội thi, tọa đàm gắn với các phong trào văn hóa ở cơ sở, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận và điều kiện thực tế của địa phương./.

Vũ Quyên – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh