NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018
Ngày đăng 22/05/2018 | 17:03  | View count: 2623

Huyện Đông Anh tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố. Ngày 19/3/2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018. Chi tiết Kế hoạch số 105 được đính kèm bên dưới:

Kế hoạch 105

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh