NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Kế hoạch kiểm soát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh
Ngày đăng 14/02/2019 | 14:55  | View count: 2179

Trong hai ngày 05-07/1, UBND huyện Đông Anh liên tiếp ban hành 3 Kế hoạch số 11,13,14 về kiểm soát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện

Chi tiết Kế hoạch về kiểm soát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện được đăng tải bên dưới:

 -  Kế hoạch số 11/KH-UBND về kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019

 -  Kế hoạch số 13/KH-UBND về kiểm tra hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019

 -  Kế hoạch số 14/KH-UBND về tập huấn nghiệp vụ kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2019

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh