NGười phát ngôn

Thông tin liên hệ với người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Đông Anh

 

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hòm thư điện tử
01 Hoàng Hải Đăng Chánh Văn phòng HĐND&UBND Huyện 0438832381 chanhvanphong_donganh@hanoi.gov.vn