Quy hoạch phát triển KT-XH

Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:59  | View count: 1301

Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Đông Anh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

A. Các nhân tố ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và hiện trạng phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đông Anh

B. Quan điểm và căn cứ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đông Anh

C. Phương hướng phát triển Kinh tế - Xã hội

D. Danh mục ưu tiên

 

                                                                                                                                             Biên tập: Thế Vĩnh