QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư tại điểm X1, X3 và X5 thuộc xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 29/08/2018 | 14:55  | View count: 2255