QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại các xã thuộc huyện Đông Anh
Ngày đăng 09/11/2018 | 14:54  | View count: 2473

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết Thông báo và hồ sơ mời thầu được đính kèm bên dưới:

Hồ sơ đấu giá tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú

Hồ sơ đấu giá tại điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch

Hồ sơ đấu giá tại điểm X3, thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn

Hồ sơ đấu giá tại thôn Sáp Mai, xã Võng La