QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Nguyễn Khê, huyện Đông Anh
Ngày đăng 09/11/2018 | 15:13  | View count: 3807

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần đấu giá số 5 – Quốc gia ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết Thông báo và hồ sơ mời thầu được đính kèm bên dưới:

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất với các lô đất trong ô đất I-A3-TT1 tại xã Nguyên Khê

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất với các lô đất trong ô đất V-E5-TT3 tại xã Nguyên Khê