QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất các ô đất tại cụm công nghiệp Vân Hà
Ngày đăng 16/11/2018 | 11:50  | View count: 1490

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh phát hành Thông báo số 1038/TB-KHTH về việc mời đơn vị tổ chức bán đấu giá

Chi tiết Thông báo số 1038/TB-KHTH được đính kèm bên dưới:

Thông báo số 1038