QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại cụm Công nghiệp Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 24/12/2018 | 12:42  | View count: 1387

Ngày 20 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia phát hành Thông báo số 618/2018/CV về việc mời tham gia đấu giá cho thuê QSD đất (thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) đối với các thửa đất thuộc các ô đất XN-05, XN-07, XN-08 tại cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết Thông báo 618/2018/CV và Hồ sơ mời thầu đăng tải bên dưới:

 -  Thông báo số 618 và Hồ sơ mời thầu xã Vân Hà