QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại xã Nguyên Khê và xã Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 16/01/2019 | 15:59  | View count: 3994

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Công ty cổ phần đấu giá Đông Anh ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết Thông báo và hồ sơ mời thầu được đính kèm bên dưới:

Thông báo và hồ sơ mời thầu điểm X6, thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê

Thông báo và hồ sơ mời thầu điểm X2, thôn Đông, xã Tàm Xá