QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại xã Vân Hà, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 17/01/2019 | 21:58  | View count: 4160

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt ra 02 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà và Dục Tú

Chi tiết 02 Thông báo và hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất được đính kèm bên dưới:

Thông báo và hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất thôn Vân Điềm, xã Vân Hà

Thông báo và hồ sơ mời tham gia đấu giá QSD đất thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú