QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá cho thuê QSD đất (thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) các thửa đất thuộc ô đất XN-05, XN-08 tại cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội(lần thứ 5)
Ngày đăng 10/05/2019 | 03:39  | View count: 2100

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia phát hành Thông báo số 136/2019/CV về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá cho thuê QSD đất (thời hạn 50 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) các thửa đất thuộc ô đất XN-05, XN-08 tại cụm công nghiệp Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo 136/2019/CV và các văn bản liên quan đăng tải bên dưới:

-   Thông báo số 136/2019/CV

Thông báo số 112 và các văn bản liên quan