QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại xã Đại Mạch và xã Vân Hà
Ngày đăng 23/05/2019 | 11:19  | View count: 906

Ngày 21/5/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 909 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch và điểm X21, thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 909 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới: