QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện các cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm
Ngày đăng 04/06/2019 | 15:50  | View count: 689

Ngày 31/5/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 966 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện các cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 966 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Thông báo số 966/TB-UBND