QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Mạch và xã Vân Hà thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/06/2019 | 10:38  | View count: 914

Ngày 14/6/2019, Công ty cổ phần đấu giá Đông Anh ban hành Thông báo số 106/TB-ĐGĐA về việc Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch và điểm X21, thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 106 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch

Điểm X21, thôn Thiết Bình, xã Vân Hà