QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 20/06/2019 | 10:50  | View count: 2127

Ngày 14/6/2019, Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt ban hành Thông báo số 42/2019/TB-ĐGLV về việc Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 42 và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 42/2019/TB-ĐGLV