QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng 08/07/2019 | 09:05  | View count: 2423

Ngày 05/7/2019, Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu ban hành Thông báo số 09/TB-ĐGLC về thông báo đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 09 và các hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 09 và hồ sơ mời thầu