QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá các thửa đất trong ô đất 2-NO khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh
Ngày đăng 15/07/2019 | 14:23  | View count: 1362

Ngày 12/7, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia ban hành Thông báo số 116/2019/CV về mời tham gia đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 2-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 116/2019/CV của công ty đấu giá Hợp Danh số 5- Quốc gia đính kèm bên dưới:

Thông báo số 116/2019/CV